Data från mätboj i Örefjärden

Position: 63°30.00’N, 19°48.50’E

Medelvärden per timme för ytvatten och valda variabler från mätboj i Örefjärden inom det marina naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården, nordvästra Bottenhavet. Bojen ingår i en serie av bojar längs Sveriges kust.

Mätbojen har tagits upp för vintern.